תאונות תלמידים

תאונות תלמידים

לכל תלמיד בישראל, לרבות ילדים בגני ילדים, פעוטונים ומעונות יום אשר אינם נתונם לפקוח משרד החינוך והמופעלים על ידי הרשויות המקומיות או ארגונים מרכזיים ישנה פוליסת ביטוח תאונות אישיות.

פוליסת הביטוח תאונות אישיות מכסה כל תאונה שארעה לקטין וגרמה לנזק גוף בכל שעות היממה (גם בפעילות מחוץ לכתלי המוסד החינוכי)  ולמעט: תאונות דרכים, מחלה, רשלנות רפואית, תאונת עבודה, פעולת איבה/מלחמה, פעולה צבאית עבירה מסוג פשע.

הקטין זכאי להחזר כספי עבור נכות זמנית , ימים בהם נאלץ לשהות בביתו כתוצאה מהתאונה , וכל עוד זה יותר מ-21 יום. הפיצוי משולם החל מהיום השישי לנכות הזמנית.

הקטין זכאי לפיצוי עבור נכות, כל עוד הנכות הינה מעל 5% נכות, בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז-1956. הסכום המשולם עבור נכות צמיתה הינו בסך 340,000 ₪ בגין מצב של 100% נכות.

תקופת ההתיישנות בפוליסת ביטוח תאונות אישיות הנה 3 שנים מהגיעו של הקטין לגיל 18 ו/או 3 שנים מיום התאונה אם הקטין בן 18, לפי המוקדם.

תביעה בגין פוליסת ביטוח תאונות אישיות יכולה להיתבע במקביל לתביעה כנגד הגורם לתאונה.

עיצוב: Tink
463