תאונות עבודה

תאונות עבודה

עורך דין תאונות עבודה

לצערינו, מדי שנה נפגעים עשרות אלפי עובדים בתאונות עבודה בישראל. לנפגעי העבודה בישראל זכויות כלכליות רבות ממקורות שונים ובמקרים רבים הנפגעים כלל אינם מודעים לזכויותיהם ועל כן אינם מממשים אותן. פנייה אל עורך דין תאונות עבודה יכולה לסייע לאותם אנשים בצורה משמעותית. בין המקורות העיקריים בהם יש לנפגע העבודה זכויות אנו יכולים למנות את המקורות העיקריים הבאים :

  • הביטוח הלאומי

  • המעביד

  • פוליסות ביטוח פרטיות וקרנות פנסיה

נדון בקצרה בכל אחד מהמקורות הנ"ל : 

המוסד לביטוח לאומי 

מי שנגרמה לו "פגיעה בעבודה" זכאי עפ"י חוק (חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏) להגיש תביעה למחלקת נפגעי עבודה בביטוח הלאומי. אם נפטר חלילה הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, זכאים בני המשפחה שהיו תלויים בו לקצבה או מענק. 

מהי פגיעה בעבודה ?

פגיעה בעבודה הנה אחת משתיים : "תאונת עבודה" - קרי אירוע שארע לנפגע במהלך העבודה ותוך כדי העבודה וכאשר המדובר באירוע ספציפי ולצורך העניין גם אירוע ספציפי שארע בדרך מהעבודה או אל העבודה. "מחלת מקצוע" קרי, מחלה שנגרמה לעובד עקב סוג העבודה ו/או שהתנאים במקום העבודה היו גורמים משמעותיים להופעתה. 

כיצד הנפגע ממש את זכויותיו ?

על מנת לממש את הזכויות עפ"י חוק על הנפגע להגיש תחילה תביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה ולתשלום דמי פגיעה ולאחר שתביעתו זו אושרה וובמידה והיה זכאי שולמו לו דמי פגיעה עליו להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות לאחריה יזומן הנפגע לעמוד בפני וועדה רפואית. כאשר זכויותיו של הנפע, קרי התגמולים ו/או המענק נגזרים משיעור אחוזי הנכות של הוועדה הרפואית. 

הטיפול בתביעות למול הביטוח הלאומי דורש מיומנות וניסיון רב שכן, ישנה חשיבות רבה לאופן מילוי טפסי התביעות השונים ולא פעם המוסד לביטוח לאומי מערים קשיים על הנפגע ולא פעם התביעות נדחות על ידו וכן יש חשיבות רבה ביותר לאופן בו מתנהל הנפגע למול הוועדה הרפואית. בנוסף ישנם זכויות רבות רבות שהנפדע כלל אינו מודע להן בעת ניהול התביעה.

מדוע צריך עורך דין תאונות עבודה?

אנו מעניקים טיפול מקיף ללקוחתינו הל מתחילת ההליכים ובכלל זה אנו עורכים את טפסי התביעה, מלווים ומייצגים בפני הוועדות הרפואיות  ובמידת הצורך מייצגים בבית הדין לעבודה. 

המעביד

עובד אשר נפגע בתאונת עבודה זכאי להגיש תביעה נגד מעבידו, שכן למעביד חובות רבות כלפי העובד ובכלל זה החובה לשמור על שלומו של העובד, לספק לעובד תנאי עבודה נאותים ובטוחים, לספק לעובד ציוד מתאים לביצוע העבודה ובכלל זה ציוד בטיחות, להדריך את העובד באשר לאופן בו עליו לבצע את עבודתו וכו' לא פעם מפר המעביד את חובתיו כלפי העובד ועקב כך כך כמה לעובד תביעה נזיקית כנגד המעביד. התביעה יכולה להתבצע בעזרת עורכי דין תאונות עבודה או בצורה עצמאית. 

במהלך רבות השנים טיפלנו במאות רבות של תביעות ורכשנו ידע רב בתחום ובכלל זה היכרות עמוקה עם הוראות החוק הרלווטיות וכן עומד לרשותינו מאגר מומחים רפואיים גדול ואיכותי. 

פוליסות ביטוח קרנות פנסיה

לרבים מאיתנו פוליסות ביטוח פרטיות ו/או קרנות פנסיה המקנות כיסויים כגון כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה ו/או כיסוי המקנה פיצוי במקרה של נכות ( פעמים רבות המבוטחים כלל אינם מודעים לקיומה של פוליסה או כלל אינם מודעים לכיסויים שבפוליסה ) וכאשר נגרמת פגיעה בעבודה ניתן, לרוב, לממש את אותן הפוליסות/קרנות פנסיה. כאשר אנו מטפלים בנפגע עבודה אנו עורכים  בדיקה מקיפה של הפוליסות ושל הזכויות עפ"י הפוליסות וזאת במטרה לממש מקור פיצוי נוסף. ככל שברצונכם ללמוד באופן מעמיק יותר על  הכיסויים הקיימים בפוליסות הביטוח השונות הקיימות הנכם מוזמנים לגלוש לאיזור "תביעות עפ"י פוליסות" שבאתר. 

מדריך לנפגע בעבודה

  • דאג לקבלת ייעוץ משפטי מוקדם ככל האפשר וזכור, קבלת ייעוץ מוקדם תאפשר לך למקסם את זכויותך.

  • דאג להוכחות כי נפגעת בתאונת עבודה ובכלל זה צלם, במידת האפשר, את מקום התאונה ואת הנזקים שנגרמו לך ושמור שמות ופרטי עדים לתאונה.

  • הקפד לציין בהגיעך לקבלת טיפול רפואי, כבר מהגיעך לקבלת טיפול בחדר מיון בבית החולים, ככל שתזדקק, כי נפגעת בתאונת עובדה וציין כיצד ארעה.

  • הקפד לשמור את כל הרשומות הרפואיות/ מרשמים / בדיקות /בדיקות מעבדה / בדיקות הדמייה

  • דאג לשמור קבלות עבור כל ההוצאות שנגרמו לך בעקבות התאונה ובכלל זה קבלות עבור נסיעות לקבלת טיפולים רפואיים, רכישת תרופות וכו'.

  • הימנע מלדבר עם חוקרי חברת הביטוח – הם אינם מעונינים בטובתך וזכור מי משלם את משכורתם.

עיצוב: Tink
288