תאונות דרכים

תאונות דרכים

הזכאות של  נפגע בתאונת דרכים לפיצוי מוסדרת בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה - 1975 (להלן: "החוק"). החוק מגדיר מהי תאונת דרכים, מי יהיה זכאי לפיצוי ובאילו נסיבות, מי מפצה את הנפגע וכן מתווה החןק את עקרונות לפיהם יפוצה הנפגע. כאשר הרעיון המרכזי של החוק הנו הנהגת משטר של אחריות מוחלטת, כלומר, הנפגע (נהג, נוסע או הלך רגל) זכאי לפיצוי (בהתקיים התנאים הקבועים בחוק) ללא כל קשר לקיומו של אשם או אחריות לתאונה.

מהי תאונת דרכים ? 
על פי סע' 1 לחוק "תאונת דרכים" הנה מאורע שגרם לאדם נזק גוף עקב "שימוש" "ברכב מנועי" ל"מטרות תחבורה". 

מהו שימוש ברכב מנועי ?
באופן כללי שימוש ברכב הנו נסיעה ברכב ( הן כנהג והן כנוסע ), חניה, כניסה לרכב או יציאה  ממנו ועל כן, אם אדם נפגע בעודו מבצע אחת מהפעולות המנויות לעיל הרי שניתן לומר כי עשה שימוש ברבכ וכי המדובר בתאונת דרכים אולם בכך לא די שכן, גם מי שנפגעו במהלך תיקון דרך שביצעו ברכבם ( לדוגמא, פגיעה במהלך החלפת גלגל בשל תקר ). 

מהו רכב מנועי ? 
על מנת שהנפגע יהיה זכאי לקבל פיצוי יש צורך בקיומו של תנאי נוסף הקבוע בחוק והוא כי הרכב המעורב בתאונה הנו רכב מנועי כפי שמוגדר בחוק. רוב רובם של כלי הרכב המוכרים עונים להגדרה הקבוע למעט כלי רכב חריגים כגון: כיסאות גלגלים חשמליים. בנוסף, בשנים האחרונות החל נפוץ השימוש ברכבים לגביהם כגון : קורקינט חשמלי, אופניים חשמליים וקלנעיות לגביהם המצב המשפטי אני ברור לחלוטין.

מי זכאי לפיצוי על פי חוק ?
עפ"י הקבוע בחוק זכאים לפיצוי נהג ברכב, נוסעי הרכב והלכי רגל שנפגעו ע"י רכב ובתנאי שהתקיימו התנאים הקבועים בחוק.

מי משלם לנפגע את הפיצוי ?
באופן כללי ניתן לאמר את הדברים הבאים : נהג הרכב ונוסעיו יתבעו את חברת הביטוח  שביטחה את הרכב בתוכו נפגעו בביטוח חובה. הולך רגל יתבע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב שפגע בו בביטוח חובה.

מה כאשר אין לרכב ביטוח חובה או כאשר מדובר בתאונת פגע וברח ?
אם לרכב הפוגע אין ביטוח או כאשר מדובר בתאונת פגע וברח יכול הולך הרגל שנפגע להגיש תביעה נגד "קרנית" – קרן שהוקמה במטרה לפצות את הזכאים לפיצוי כאשר הנפגע אינו יכול לתבוע את מבטחת הרכב הפוגע.

עבור מה מקבלים פיצוי ?
הנפגע זכאי לפיצוי עבור הפסדי השתכרות שנגרמו ויגרמו לו בעקבות התאונה ובכלל זה זה אובדן זכויות פנסיוניות, הוצאות רפואיות  שנגרמו ויגרמו לו בעקבות התאונה, הוצאות עבור עזרת הזולת שנגרמו ויגרמו לו בעקבות התאונה, הוצאות נסיעה/ניידות שנגרמו ויגרמו לו בעקבות התאונה, הוצאות מיוחדות כגון: התאמת דיור ורכב וכן פיצוי עבור כאב וסבל.

 כיצד נקבע גובה הפיצוי ?
גובה הפיצוי לו זכאי הנפגע תלוי בחומרת הפגיעה ובנתוניו האישיים של הנפגע. חומרת הפגיעה נמדדת ב"אחוזי נכות" כאשר אחוזי הנכות נקבעים באמצעות אחד משני המנגנונים הקבועים בחוק. המנגנון הראשון והעיקרי בחוק הוא מינוי מומחה ו/או מומחים רפואיים ידי בית המשפט אשר בודקים את הנפגע, מעיינים ברשומות הרפואיות אודותיו ועורכים חוות דעת רפואית תיקבע לנפגע נכות הנמדדת באחוזים ( עפ"י קובץ התקנות של המוסד לביטוח הלאומי ) וכן יופיעו בחוות הדעת קביעות אחרות באשר לנפגע כגון באשר לטיפולים עתידיים להם יזדקק הנפגע. המנגנון השני- רלוונטי כאשר המדובר בתאונת דרכים שהנה תאונת עבודה והנפגע עמד בפני וועדה רפואית של הביטוח הלאומי וזו קבעה לו נכות הרי שקביעת הוועדה תהווה את קביעת הנכות המחייבת בתיק. לאחר שנקבעה לתובע נכות באמצעות אחד המנגנונים הנ"ל יבואו לביטוי, בעת חישוב הפיצוי נתוניו האישיים של הנפגע ובכלל זה : גילו, משכורתו וכו'.

כיוון שחברות הביטוח יעשו כל שביכולתן על מנת לשלם לנפגע את הפיצוי הנמוך ביותר וכיוון שחוק הפלת"ד הנו סבוך והפסיקה הנוגעת לו מרובה ולא פעם אינה ברורה לחלוטין ועל מנת למקסם את הזכיות הקבועות בחוק מומלץ לנפגע לפנות לעו"ד המתמחה בטיפול בתביעות בשל תאונות דרכים

מספר כללי / הנחיות לנפגע : 

  • דאג לקבלת ייעוץ משפטי מוקדם ככל האפשר וזכור, קבלת ייעוץ מוקדם תאפשר לך למקסם את זכויותיך.
  • דאג להוכחות כי נפגעת בתאונת דרכים ובכלל זה צלם, במידת האפשר, את מקום תאונה ואת רכבך והנזקים שנגרמו לו ושמור שמות ופרטי עדים לתאונה.
  • דווח למשטרת ישראל על התאונה במועד מוקדם וסמוך ככל האפשר לתאונה.
  • הקפד לציין בהגיעך לקבלת טיפול רפואי, כבר מהגיעך לקבלת טיפול בחדר מיון בבית החולים, ככל שתזדקק, כי נפגעת בתאונת דרכים.
  • הקפד לשמור את כל הרשומות הרפואיות/ מרשמים / בדיקות /בדיקות מעבדה / בדיקות הדמייה
  • דאג לשמור קבלות עבור כל ההוצאות שנגרמו לך בעקבות התאונה ובכלל זה קבלות עבור נסיעות לקבלת טיפולים רפואיים, רכישת תרופות וכו'.
  • הימנע מלדבר עם חוקרי חברת הביטוח – הם אינם מעוניים בטובתך וזכור מי משלם את משכורתם.
עיצוב: Tink
289