רשלנות רפואית

רשלנות רפואית

ככלל רשלנות רפואית תוגדר כמתן טיפול רפואי ( לרבות אבחון, ניתוח, מתן טיפול תרופתי ) לאדם/חולה ע"י מי שקשור במתן הטיפול ( רופא, בית חולים, קופ"ח, אחיות, רוקחים ) תוך חריגה מהסטנדרט הרפואי המקובל כאשר בעקבות אותו טיפול ( אשר חרג מן הסטנדרט הרפואי המקובל ) נגרמו לאדם נזקים.

בטרם נסביר את הדברים ביתר פירוט, חשוב להדגיש כי לא כל מקרה בו נגרם למטופל  נזק במהלך טיפול רפואי מהווה הדבר רשלנות רפואית ומכאן החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעו"ד המתמחה בתחום ואשר הנו בעל הידע ויכולת לבחון את המקרה והכדאיות שבהגשת תביעה שכן להגשת תביעה משפטית משמעיות רבות ובכלל זה משמעיות כלכליות בלתי מבוטלות.

מהי רשלנות רפואית ?
ככלל רשלנות רפואית תוגדר כמתן טיפול רפואי לרבות, הליך אבחון, ניתוח, מתן טיפול תרופתי  לאדם/חולה ע"י מי שקשור במתן הטיפול ובכלל זה רופא, בית חולים, קופ"ח, אחיות, רוקחים תוך חריגה מהסטנדרט הרפואי המקובל כאשר בעקבות אותו טיפול אשר חרג מן הסטנדרט הרפואי המקובל נגרמו לאדם נזקים.

מה הנפגע צריך להוכיח על מנת שיצליח בתביעת רשלנות רפואית ?
על מנת שתביעתו של נפגע רשלנות רפואית תצליח עליו להוכיח התקימותם של כל התנאים המהווים את הבסיס לעוולת הרשלנות הקבועים בסע' 35 ו – 36 בפקודת הנזיקים ובכלל זה על הנפגע להוכיח קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית, הפרה של אותה חובת זהירות כלפיו וקיומו של קשר סיבתי בין אותה הפרה של חובת זהירות לנזקים שנגרמו לו. 

לצורך הגשת תביעה על הנפגע ולהוכחת טענתיו על הנפגע לתמוך את הטענות שבתביעתו בחוות דעת רפואית ( לעיתים אף יותר מחוות דעת רפואית אחת ) באשר לכל אחד מיסודות התביעה ( קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית, הפרה של אותה חובת זהירות כלפיו וקיומו של קשר סיבתי בין אותה הפרה של חובת זהירות לנזקים שנגרמו לו ).

באילו תחומים רפואיים מוגשות תביעות רשלנות רפואית ?
רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל תחום של הרפואה ומשרדיו הגיש תביעות רשלנות רפואית במספר רב של תחומים  ובכלל זה אנו נמנה את התחומים הבאים :

רשלנות רפואית במיילדות וגניקולגיה :
כאשר מעקב הריון רשלני ולקוי לרבות אי מסירת מידע רלוונטי לאישה ההרה באשר להריון וסיכונים העומדים בפניה מה שגרם לנזקים מוחיים קשים ובלתי הפיכים לילודים, תביעות באשר לניהול לידה רשלני שהביאו לנזקים מוחיים קשים לילודים , תביעות באשר לטיפול כושל בייולדת לאחר לידה אשר הביא למותה כאשר היא מותירה אחריה שתי יתומות.

רשלנות רפואית במהלך ניתוחים כירורגיים :
כאשר פרוצדורות רפואיות לרבות ניתוחים לפרוסקופיים מבוצעים בהתרשלות תוך חריגה מסטנדרטים מקובלים תוך שנגרמו למטופלים נזקים כירורגים קשים.

רשלנות רפואית בניתוחי עיניים :
תביעות רשלנות כאשר בוצע בנפגע ניתוח למרות שעל פי מצבו ונתוניו היה אסור לבצע את הניתוח.

רשלנות רפואית ברפואת שיניים :
תביעות בשל טיפולי שיניים רשלניים שגרמו לנפגעים נזקים קשים ושהצריכו טיפולים חוזרים ובכלל זה טיפולים יקרים ומסובכים.

תביעות בשל באבחון מחלות :
כאשר הרופא המטפל לא מפנה את הנפגע לבדיקות אותן היה עליו לבצע בנסיבות העניין ו/או כאשר הרופא המטפל מתעלם מבדיקות ו/או תוצאות בדיקות כאשר התעלמותו של הרופא מנעה מהנפגע לקבל טיפול רפואי הולם. 

איך הדברים מתבצעים באופן פרקטי ?
במסגרת טיפלינו בתביעת רשלנות רפואית אנו דואגים לאיסוף כל הרשומות הרפאיות הרלוונטיות שעוסקות בטיפול הרפואי שניתן ללקוח. לאחר מכן אנו לומדים את אותם המסמכים ומפיקים מהם את כל המידע הרפואי אותו ניתן ללמוד מהרשומות. לאחר שביצענו את הפעולות המקדימות הנ"ל אנו מגבשים את עמדתינו האם קיימת ללקוח עילת תביעה וזאת תוך שימוש בידע המקצועי והרפואי הרב שנצבר ומצוי במשרדינו ותוך שאנו מסתייעים במומחים רפואיים. במידה ובתום בדיקתינו הגענו למסקנה כי לנפגע קיימת עילת תביעה אנו נדאג לאיתור המומחה/מומחים הרפואי/ם בעל/י המומחיות הרבה ביותר בתחומם מתוך מאגר המומחים האיכותי שבמשרדינו לצורך הכנת חוות דעת מתאימות שיצורפו לכתב התביעה שיוגש על ידנו לבית המשפט.  

כיצד משולם שכר הטרחה ?
שכר  טרחתינו משולם באחוזים, על בסיס זכיה בתיק, לאחר קבלת הפיצוי בסיום התיק.

עיצוב: Tink
286