משרד הביטחון

משרד הביטחון

לאור מצבה הייחודי של מדינת ישראל הנתונה בסכסוך צבאי מתמיד עם שכנותיה הקרובות ורחוקות, חוקק בישראל חוק הנכים (תגמולים ושיקום) שאף ניתן לומר שהוא ייחודי בעולם, הקובע כי חיילים, שוטרים ויתר אנשי זרועות הביטחון זוכים לזכויות רבות ומרובות אם נפצעו ו/או חלו במסגרת שירותם וכתוצאה ממנו (במקרים חריגים גם פציעה שהתרחשה שלא במסגרת השירות מזכה את הנפגע בזכויות). חשוב מאוד, החוק קובע כי הפציעה/מחלה לרבות נזק נפשי, כך שגם כאשר חלית במחלת נפש ללא פגיעה פיזית, תוכל להיות מוכר כנכה לפי החוק.

 במסגרת החוק, זוכים הנכים (תלוי בשיעור הנכות שייקבע) לגמלה חודשית או מענק, טיפול רפואי מלא על חשבון המדינה, כולל הטיפול שאינו כלול בסל הבריאות, והטבות שונות נוספות כדוגמת משכורת חודשית במקרה ונכה אינו מסוגל לעבוד בגלל נכותו, מענקים ותשלומים שונים.

על אף ייחודיותו והטבות הרבות שחוק הנכים מעניק או אולי בגלל כך, המנגנון שנקבע במסגרתו לצורך מימוש הזכויות, הינו מנגנון מסורבל ולא מובן לאדם פשוט. בשלב הראשון, יש צורך בהכרת המדינה בנפגע כנכה ומדובר בהליך מורכב שדורש ידע ומיומנות בתחום. בשלב השני ולאחר שנפגע הוכר כנכה, נבחן עניינו על-ידי וועדה רפואית של משרד הביטחון אשר קובעת את שיעור הנכות אשר נגרם לנכה כתוצאה מפגיעה/מחלה. על בסיס קביעת הועדה הרפואית ושיעור הנכות שייקבע, נקבעים הזכויות של הנכה ולכן נתונה חשיבות רבה לייצוג מקצועי בפני הוועדה הרפואית.

לאור מורכבות ההליך, נודעת חשיבות עליונה לפעולות שעל נפגע לנקוט כדי לאפשר הכרה מהירה ויעילה בפגיעה/מחלה ובנכות. לכן אם נפגעת או חלית בזמן השירות יש לפנות באופן מיידי או במועד הקרוב שניתן לקבלת טיפול רפואי (יש לעמוד על קבלת טיפול רפואי זה וגם אם מפקדך הישיר אינו מפנה אותך יש לנסות ולפנות לגורם שמעליו). חשוב מאוד לספר לרופא הבודק את כל הנסיבות ולדרוש כי אלו ירשמו בדו"ח רפואי. בנוסף, אם נפגעת בתאונה או באירוע מסוים יש לאסוף פרטים על עדים לאירוע ולפנות למפקד הישיר לצורך קבלת דו"ח פציעה, אשר קבלתו יקל מאוד על אישור תביעתך.

חשוב מאוד, לא להסתפק באישור רפואי ראשוני אלא להמשיך ולפנות לרופאים ולקבל טיפול רפואי בקשר לפציעתך/מחלתך. חשוב לא פחות לנהל רישום מסודר של טיפולים רפואיים ולשמור בקלסר מסודר כל אישורים רפואיים.

גם אם נפצעת במהלך חופשתך, עדיין תוכל להיות מוכר כנכה לפי חוק הנכים (תלוי בנסיבות ושיעור הנכות) ועל כן, אם נפצעת במהלך חופשתך, יש לפנות מייד לקבלת טיפול רפואי ולהודיע למפקד.

נפצעת/חלית ואתה מבקש לממש את זכויותיך לפי חוק הנכים, יהא עליך להגיש תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון. חשוב מאוד, גם אם הינך שוטר או סוהר עדיין עלייך להגיש את התביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון.

מאחר וקיימת חשיבות רבה לאופן מילוי הטופס, סוג הטופס (קיימים מספר טפסים שונים) והמסמכים שיש לצרף לטופס התביעה, רצוי ומומלץ לפנות תחילה לקבלת ייעוץ משפטי מגורם הבקיא בהליכים בפניי קצין התגמולים ובנבחי חוק הנכים. מילוי שגוי של הטופס וצירוף מסמכים לא נכונים או אי צירוף מסמכים הנדרשים עלול להביא לדחיית תביעתך או למצער לעיכוב משמעותי בבירור.

הליך ההכרה עצמו הינו הליך ארוך ומסובך, לאחר הגשת התביעה (כאמור, רצוי לאחר קבלת ייעוץ משפטי ראוי), יחל קצין התגמולים במלאכת איסוף חומר רפואי עליך (כולל מלפני גיוסך) ובירור נסיבות פגיעה/מחלה. הליך זה נמשך לאורך זמן לא מבוטל  ולכן המצאת אישור רפואי ראשוני מלא הכולל נסיבות המקרה, דו"ח הפציעה ופרטי עדים יזרזו מאוד את הליך זה.

לאחר שקצין התגמולים אסף מלוא החומר הרפואי והעדויות עליך, יכול ותופנה ליועץ רפואי מטעמו לצורך קביעת קשר סיבתי בין פגיעה/מחלה ושירותך. מדובר בבדיקה חשובה ביותר שכן על בסיסה במרבית המקרים מקבל קצין תגמולים את החלטתו האם להכיר בך כנכה לפי חוק הנכים או לדחות את תביעתך. לכן רצוי כי לפני בדיקה זו תקבל הכוונה וייעוץ משפטי וזאת על מנת שלא ייפגעו זכויותך, במיוחד נכונים הדברים כאשר מדובר בפגיעה נפשית.

לאחר שיועץ רפואי נותן את חוות דעתו, יקבל קצין התגמולים החלטה בתביעתך.

תביעתך הוכרה ברכותינו, עברת לשלב שני ותזומן לוועדה רפואית לצורך קביעת שיעור נכותך. כפי שאמרנו לשיעור הנכות שתקבע יש משמעויות רבות שכן על בסיסה ייקבעו זכויותיך כנכה. קיימת אבחנה בסיסית בין שיעורי הנכות :

  • נכות הנמוכה מ-10% לא תזכה אותך בכל תשלום או זכות לפי חוק הנכים.

  • נכות מעל 10% ועד 19% תזכה אותך במענק חד פעמי, אך לא תוכל לקבל יתר זכויות לפי חוק הנכים.
  • נכות מעל 20% תזכה אותך בקצבה חודשית לפי שיעור נכותך וכן תוכל לקבל טיפול רפואי על חשבון המדינה ויתר הזכויות הרבות שמוענקות לנכה בהתאם לשיעור הנכות.  

בשל השוני הרב בין זכויות המוענקות לפי פירוט זה, חשוב ביותר כי לפני הוועדה תקבל ייעוץ משפטי ואף תקבל ייצוג משפטי בוועדה עצמה, שבר שיבטיח לך את מימוש מלוא הזכויות המוענקות לך.

חשוב מאוד, על החלטת וועדה רפואית ראשונה א ניתן להגיש ערעור לוועדת ערערים.
 
תביעתך נדחתה – לא סוף העולם החוק מעניק לך זכות ערעור לוועדת ערעורים. חשוב מאוד יש להגיש את הערעור תוך 30 יום מיום קבלת החלטתו של קצין התגמולים. במקרה של דחייה יש חשיבות רבה לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מגורם הבקיא בנושא. הערעור נדון בפני וועדת ערעורים שמורכבת משופט, עו"ד ורופא והיא דנה מחדש בעניינך, כך שיש חשיבות רבה לאיכות הייצוג המשפטי שתקבל שכן הליך ערעור הינו מורכב דורש הגשת מסמכים וחוות דעת רפואיות ומקרים רבים חקירת מומחה בפני הוועדה.

עיצוב: Tink
290