קביעת דרגת נכות לנפגע בתאונת דרכים

קביעת דרגת נכות לנפגע בתאונת דרכים

לצערנו, מדי שנה, נגרמות אלפי תאונות דרכים בהם נגרם נזק גוף למעורבים בהם ואשר משבית אותם מכל פעילות, לרבות עבודתם. כתוצאה מכך, נפגעים רבים, למרבה הצער, עלולים להינזק כלכלית בצורה קשה ואף להיקלע למצוקה כלכלית עד כדי פת לחם.

הפגיעות אשר נגרמות לנפגעי תאונות דרכים עלולות להותיר נכות קבועה או זמנית. במשטר המשפטי הקיים במדינת ישראל ביחס לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, לשיעור הנכות שנותרה לנפגע (קבועה או זמנית) יש משמעות אדירה על שיעור הפיצוי אשר ישולם לנפגע.

שיעור הנכות נקבע בין היתר על בסיס מסמכים רפואיים ומסמכים אחרים שנתנו לאחר התאונה בה נפגעת ולכן, במידה ונפגעת בתאונת דרכים, עליך לזכור מספר כלליים חשובים: 

 1.       לפנות באופן מיידי או מוקדם ככל הניתן לקבלת טיפול רפואי. מומלץ להזמין ניידת אמבולנס למקום התאונה.

2.       בפנייתך הראשונה לקבלת הטיפול, למסור לרופא או צוות מטפל את כל תלונותיך, אפילו משניים ביותר, לספר על כל איברים ו/או איזורים שנפגעו ולדאג שכל תלונותיך ופגיעותי תועדו במסמך שנמסר לך. כמובן יש לעמוד על קבלת מסמך המאשר את קבלת הטיפול.

3.       ככל שמדובר בתאונת עבודה יש לפנות עם טופס ב"ל 250 שנמסר לך על ידי מעסיקך למרפאתך ובנוסף לחומר רפואי רגיל לבקש שתונפק לך "תעודה ראשונה לנפגע בעבודה". חושב מאוד כי בתעודה זו יופיעו כל התלונות ואיזורים שנפגעו בתאונה.

4.       להמשיך ולפנות לרופאים המטפלים כל עוד יש כאבים או מגבלות. לרצף טיפולי יש משמעות רבה בהמשך הטיפול בתביעה מול חברת הביטוח ו/או מוסד לביטוח לאומי.  חשוב מאוד, לקבל אישור רפואי על כל ביקור אשר יפרט את לונותיך, אבחנות רפואיות וטיפול רפואי שקבלת ו/או שהומלץ לך.

כיצד תקבע הנכות לנפגע בתאונת דרכים?

למעשה קיימים שני מסלולים בהם נקבעת נכות לנפגע בתאונת דרכים. המסלול הראשון הינו על – ידי מומחה רפואי. במידה בנפגעת בתאונת דרכים בעבודה קיימת אפשרות נוספת (לא חובה), קביעת הנכות באמצעות וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי. בתיקי תאונות דרכים לא ניתן להגיש לבית המשפט חוות דעת רפואית פרטית.

תאונת דרכים במהלך נסיעה פרטית

כאשר מדובר בנסיעה פרטית, הליך קביעת שיעור הנכות הוא פשוט – מינוי מומחה או מספר מומחים רפואיים, תלוי בחומרת הפציעה. עם זאת, לא תמיד ממנים מומחים ולעיתים גם בתיקים בהם לנפגע נגרמה פציעה קשה, לא יתמנה מומחה, שכן לעיתים, חברת הביטוח במסגרת מו"מ לסילוק התיק בפשרה "קונה" סיכון, כלומר הפיצוי נקבע על בסיס הערכת נכות וללא מינוי מומחה רפואי.

אולם, כאשר תיק מסוים לא מסתיים בפשרה ומתנהל בבית המשפט, ככלל ימונה מומחה רפואי, אשר ידרש לקבוע נכות שנגרמה לך בתאונה. מומחה זה יקבע אם נותרה לך נכות זמנית ו/או צמיתה, את שיעור של הנכות ואת קשר סיבתי בין הנכות לתאונה.

על מנת שבית המשפט ימנה מומחה ועל מנת שמומחה שימונה ייקבע לך נכות אמיתית שנגרמה לך, כפי שציינו כבר, יש חשיבות לרצף טיפולי ותיעוד רפואי רצוף ומקיף.

יש לציין שבמקרים רבים לא די במומחה בתחום אחד ובית המשפט ימנה מספר מומחים בתחומים הרלוונטיים. הדוגמא הנפוצה ביותר זה מצב בו בנוסף לפגיעה אורטופדית נגרמת פגיעה נפשית. במקרה כזה ימנה בית המשפט מומחה אורטופדי ומומחה בתחום הנפשי.

ככלל, אחרי שבית המשפט ימנה מומחה רפואי, עורך דין של הנפגע מצידו ועורך דין של חברת הביטוח מצידו יעבירו כל אחד מסמכים רפואיים למומחה. בשלב הבא יבדוק המומחה את הנפגע. לאחר הבדיקה, ימציא המומחה את חוות דעתו במסגרתה יקבע האם נגרמה לנפגע נכות זמנית ו/או צמיתה, שיעור הנכות, תוקף הנכות וקשר סיבתי בין התאונה לנכות. לעיתים, לצורך חוות דעתו, יבקש מומחה מנפגע לבצע בדיקות עזר.

לאחר המצאת חוות הדעת, רשאי עו"ד של הנפגע ועו"ד של חברת הביטוח לשלוח למומחה שאלות בקשר לחוות הדעת. במקרים לא רבים אף מוזמן מומחה לחקירה בבית המשפט אודות חוות דעתן.

לעיתים, לאחר המצאת חוות הדעת אף נדרש מינוי מומחה נוסף וזאת כאשר מומחה שמונה אינו יכול או אינו מוסמך (שכן זה לא בתחום מומחיותו) לקבוע נכות בגין פגיעות מסוימות.

נקודה נוספת ומשמעותית היא תשלום שכרו של מומחה רפואי. לשמחתנו, הנוהג הרווח בבתי המשפט הוא שחברת הביטוח, ככלל, תישא בשכרו של המומחה. עם זאת, לא באופן אוטומאטי תחויב חברת הביטוח לשאת בשכרו של המומחה ובעניין זה בית המשפט ייתן משקל רב לחומר רפואי ורצף טיפולי. כלומר גם בבנושא זה יש חשיבות רבה לאיסוף, תיעוד ופניה רציפה לקבלת טיפול רפואי.

יש לזכור כי לא פעם הטלת שכרו של מומחה על נפגע, משמע מניעת אפשרות  מעשית להוכיח פגיעה גפנית בשל העידר יכולת כלכלית של נפגע שנובע לעיתים מתאונה עצמה, לכן נשוב ונציין את חשיבותן של תיעוד רפואי רציף והמקיף.

תאונת דרכים בעבודה

כאשר מדובר בתאונת דרכים בעבודה, קיים מסלול נוסף לקביעת דרגת נכות וזאת באמצעות וועדות רפואיות לנפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי. מדובר במסלול חליפי שאינו מחליף  את מסלול של מינוי מומחה מטעם בית המשפט, מסלול עליו דנו קודם לכן.

למסלול של המוסד לביטוח לאומי  יש מספר יתרונות בולטים, אך גם חסרונות מסויימים. גם במסלול זה יש חשיבות רבה לאיסוף ותיעוד חומר רפואי רציף ומקיף.

במסלול זה, לאחר שמוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה וחלפו 91 יום מיום התאונה, מוגשת תביעה לקביעת דרגת נכות. לאחר הגשת התביעה מוזמן הנפגע לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. ככלל מדובר בוועדה בה יושב רופא אחד ומזכירה. רופא בודק את הנפגע וקובע לו נכות זמנית ו/או קבועה, את שיעורה ואת קשר סיבתי. לעיתים, הנפגע יזומן לוועדות נוספות כאשר יש צורך לקבוע נכות בתחומי רפואה נוספים מלבד תחומו של רופא הוועדה.  ככל שנקבעת נכות זמנית, בתום תקופתה מוזמן נפגע לוועדה נוספת.

בניגוד למומחה רפואי, במסלול זה ניתן להגיש ערר על החלטת וועדה רפואית לוועדה רפואית לעררים, אשר דנה מחדש בעניינו של הנפגע, אולם הפעם בהרכב של 3 רופאים בכירים. יתרון נוסף של מסלול זה, הוא שניתן להגיש לוועדוץ רפואיות של מוסד לביטוח לאומי חוות דעת פרטיות וזאת בניגוד למומחה רפואי.

אנו מומליצים תמיד להגיע לועדה בליווי עורך הדין, על מנת שיתרום מניסיונו ויוכל לשטוח את תלונות וטענות בפני וועדה בצורה מקצועית ומיטיבה.

קביעה סופית של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי  תחייב את חברת הביטוח ובבית המשפט ורק במקרים חריגים ביותר יקבע בית המשפט כי קביעה של המוסד לביטוח לאומי לא מחייבת.

יש גם לציין שכל עוד וועדה רפואית לנפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי לא קבעה לנפגע נכות צמיתה, יכול הנפגע לבחור במסלול של מומחה רפואי. אולם, ברגע שנקבעה נכות קבועה על ידי וועדה רפואית, לא ניתן למנות מומחה, אלא, גאמור, במקרים נדירים ביותר.

עם זאת יש לזכור שמדובר בגוף שמטבעו מקמץ את ידו וכך גם וועדות רפואיות, לעיתים, מקמצות את ידן בקביעת אחוזי נכות וזאת יש לקחת בחשבון כאשר בוחרים מסלול.

בשל היותו הבירוקרטי של המוסד לביטוח לאומי, הטיפול מולו, לרבות  במילוי הטפסים והגשת מסמכים, חייב להיעשות בצורה מוקפדת ומקצועית, על מנת שזכויות הנפגע לא ייפגעו.

למרות שהדבר חורג מנושא המאמר, יש לציין כי קיימת על נפגע לפנות למוסד לביטוח לאומי כאשר התאונה היא תאונת עבודה שכן מכל פיצוי שנפסק לנפגע, מנוכים תשלומי המוסד לביטוח לאומי. היעדר פניה למוסד לביטוח לאומי עלול להביא למצב בו מפיצוי של הנפגע מנכים תשלומים אשר נפגע יכול היה לקבל אילו היה פונה למוסד לביטוח לאומי. עם זאת, ניהול נכון של התביעה יימנע מצב זה.

במשרדנו אנו נוהגים תמיד לבחון איזה מסלול נכון יותר לכל נפגע ונפגע ויאפשר מיצוי ומקסום של הפיצוי הכולל שישולם לנפגע.

בכל מקרה, המלצתנו היא להיעזר בשירותי עורך דין המתמחה בתחום נזקי גוף והמוסד לביטוח לאומי על מנת שזכויותיו של נפגע בתאונת דרכים לא ייפגעו.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. כמו כן, התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. בכל מקרה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני.

עיצוב: Tink
2177