התיישנות בתביעות נזיקין

התיישנות בתביעות נזיקין

מאת: חזי רובין, עו"ד

"עולם הנזיקין" מגדיר מקרים בהם לנפגע קמה הזכות לקבלת פיצוי מידי המזיק. הדרך המשפטית למימוש הזכות הינה באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט ואולם, מימוש הזכות מוגבלת בזמן ובחלוף הזמן שנקבע בדין התביעה "מתיישנת". בבסיס דיני ההתיישנות ניצבת התפיסה על פיה יש לשים קץ לכל הליך ואין להטיל על מזיק לחיות בפחת במשך שנים אין ספור ולשמור את ראיותיו עד קץ הזמנים.

במסגרת דיני הנזיקין ישנם הסדרים מיוחדים בכל הנוגע למועדי ההתיישנות עליהם נדון במאמר זה.

סעיף 5 (1) לחוק ההתיישנות, השי"ח - 1958 קובע כי את הכלל כי תקופת ההתיישנות הבסיסית הינה 7 שנים, כאשר מועד ההתיישנות מתחיל ביום בו נולדת עילת התביעה, כלומר ביום בו התרחש האירוע בגינו מוגשת התביעה (סעיף 6 לחוק ההתיישנות).

סעיף 89 לפקודת הנזיקין לעניין תקופת ההתיישנות קובע כי "היום שנולדה עילת התובענה" הוא היום בו אירע המעשה או המחדל.

ואולם, ישנם מקרים מסוימים בהם תקופת ההתיישנות מוארכת. למשל: במקרים בהם נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן - תחילת תקופת ההתיישנות במקרה זה תספר מהיום שבו נודעו לתובע עובדות אלה (סעיף 8 לחוק ההתיישנות).

מקרה נוסף שיש לקחת בחשבון הינו מקרה בו המעשה או המחדל נמשך ובמקרה כזה היום הקובע הוא היום שבו חדל/נפסק. במידה ולא נתגלה הנזק ביום שאירע - היום בו נתגלה הנזק הוא היום הקובע ולא יאוחר מעשר שנים.

בנוסף, תביעות נפוצות בתחום הנזיקין הינן תביעות ע"פ חוק חוזה ביטוח. חוק חוזה ביטוח קובע כי המבוטח יהיה זכאי לתשלום בהתאם לקבוע בפוליסה אך תקופת ההתיישנות במקרה ביטוחי הינה 3 שנים בלבד.

בהתייחס לקטינים - נקבע בס' 10 לחוק ההתיישנות כי כל עוד הקטין לא מגיע לגיל 18 "מרוץ" ההתיישנות לא מתחיל, קרי תקופת ההתיישנות להגשת תובענה על ידי קטינים הינה עד הגיעו לגיל 25 שנים ובמקרה ביטוחי עד הגיעו לגיל 21 שנים.

יש לציין כי ישנן מספר דרכים לעצור את "מרוץ" ההתיישנות שאחת מהן היא על ידי קבלת הסכמה מפורשת ובכתב לעצירת ההתיישנות.

ככלל, הטוען להתיישנות עליו נטל ההוכחה לקיומה. כמו כן, סעיף 3 לחוק ההתיישנות קובע כי על הנתבע לעלות את טענת ההתיישנות כבר בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת התביעה. נתבע שלא יעלה טענה זו בהזדמנות הראשונה ייראו אותו כאילו ויתר עליה ולא יוכל להעלות טענה זו בשלב מאוחר יותר.

בבית המשפט העליון ניכרת מגמה של צמצום מוסד ההתיישנות ואולם השתהות מיותרת, חריגה ממועדי ההתיישנות הקובעים בחוק ופנייה מאוחרת לעורך דין עלולה לגרום למחיקת התביעה בשל התיישנותה.

כך לדוגמא: בסוגיית ההתיישנות במקרה ביטוחי דן בית המשפט העליון בע"א 1806/05 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' עיזבון אמיתי שם נקבע כי המועד הקובע לשם תחילת מרוץ תקופת ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח הוא מועד קרות התאונה כאשר עסקינן בפוליסה לביטוח תאונות אישיות; וכשהמדובר במחלה או נכות, המועד הראשון שבו יכלו לעמוד על קיומן - קבלת טיפול רפואי; בכפוף - כאמור - להשעיות שבדין".

לאור האמור לעיל ועל מנת לממש את הזכות ולהימנע מהשיישנות התביעה מומלץ לפנות אך ורק לעורך דין המתמחה בתחום הנזיקין בסמוך ככל הניתן לאירוע הנזק.

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. כמו כן, התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. בכל מקרה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני.

עיצוב: Tink
2187