נתקבל הערעור על החלטת וועדה רפואית

נתקבל הערעור על החלטת וועדה רפואית

משרדנו מייצג נפגע קשה בפיגוע טרור. וועדה רפואית דרג ראשון קבעה למרשנו נכות בשיעור 75%. המוסד לביטוח לאומי (האמון על פיצוי נפגעי פעולות איבה) הגיש ערר לוועדה רפואית לעררים. וועדה רפואית לעררים, תוך התעלמות מופגנת מחומר רפואי רב, החליטה לקבל ערר והורידה את שיעור הנכות בצורה ניכרת.

 

משרדנו הגיש ערעור לבית הדין לעבודה על החלטה זו של וועדה רפואית לעררים. בית הדין קיבל את טענתנו ובהמלצת בית הדין הסכים המוסד לביטוח לאומי להחזיר את עניינו של הלקוח לוועדה רפואית תוך מתן הוראה מפורשת לוועדה להתייחס לכל חומר רפואי הקיים בתיק ולנמק את החלטתה כנדרש.

 


 

 

עיצוב: Tink
2164