נדחה הערעור שהגיש משרד הביטחון

נדחה הערעור שהגיש משרד הביטחון

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור אשר הוגש על-ידי קצין תגמולים ומשרד הביטחון על פסק דינה של וועדת ערעורים אשר קבלה ערעור על החלטה של קצין תגמולים והכירה במרשנו כנכה צה"ל.

 

בית המשפט המחוזי קיבל את מלוא טענתנו, לרבות טענה כי הערעור של משרד הביטחון משולל כל יסוד, ודחה על הסף את הערעור של משרד הביטחון.

 

עיצוב: Tink
2165