משרדנו השיג פיצוי של למעלה מ-3 מיליון

משרדנו השיג פיצוי של למעלה מ-3 מיליון

משרדנו ייצג את מר נדלר אורן בעקבות פציעתו בתאונת דרכים. מר נדלר נפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. אנו הגשנו עבור מר נדלר תביעה למוסד לביטוח לאומי וכן תביעה כנגד מבטחת הרכב המעורב בתאונה. במסגרת תביעה למוסד לביטוח לאומי אנו ייצגנו את מר נדלר בפני וועדה רפואית אשר קבעה למר נדלר נכות בשיעור 35% בגינה זכאי מר נדלר לקצבה חודשית של למעלה מ 10000 ש"ח למשך כל החיים ובסכום כולל של מיליוני שקלים. במסגרת התביעה כנגד מבטחת הרכב, למרות שמר נדלר כבר זכה לקבל ויקבל מיליוני שקלים מהמוסד לביטוח לאומי, הצלחנו להשיג עבורו פיצוי נוסף של מאות אלפי שקלים. בסה"כ השגנו עבור מר נדלר סכום כולל של למעלה משלושה מיליוני שקלים.

עיצוב: Tink
2203