משרדנו העלה את שיעור הנכות ל - 90%

משרדנו העלה את שיעור הנכות ל - 90%
משרדנו מייצג א.ר. אשר נפגע לפני מספר שנים בתאונת עבודה קשה. וועדה רפואית קבעה לו נכות בשיעור 52%. לאחרונה חלה החמרה במצבו של א.ר. והוא אף נאלץ להפסיק את עבודתו. משרדנו הגיש עבור א.ר. בקשה למוסד לביטוח לאומי לבדיקת מצבו מחדש בשל החמרה במצבו ובוועדות הרפואית אשר התקיימו בעניינו של א.ר. הצליח משרדנו להעלות את אחוזי הנכות של א.ר ל - 90% וכעת יזכה א.ר. לגמלה גדולה בהרבה לכל שנות חייו.
עיצוב: Tink
2192