וועדה רפואית נ.איבה קבעה נכות 100%

וועדה רפואית נ.איבה קבעה נכות 100%

ט.י. נפגעה בפיגוע איבה. לט.י. נגרמה פגיעה קשה רב מערכתית. משרדנו ייצג את ט.י. מול המוסד לביטוח לאומי, אשר הכיר בט.י. כנפגעת איבה. בוועדה רפואית אשר נערכה לט.י. בה יוצגה על ידי משרדנו, נקבעה לט.י. נכות בשיעור 100%, דבר המזכה את ט.י. בקצבה חודשית בשיעור של אלפי שקלים וכן זכויות נלוות רבות כדוגמת רכב על חשבון המדינה.

עיצוב: Tink
2201