וועדה רפואית לעררים קבעה נכות של 100%

וועדה רפואית לעררים קבעה נכות של 100%
לאחר שבית המשפט קיבל באופן תקדימי את תביעתנו והחזיר ללקוח משרדנו זכויות בקרן פנסיה באופן רטרואקטבי. הוזמן הלקוח לוועדה רפואית לעררים של קרנות פנסיה. אנו הצגנו את טענתנו לחברי וועדת עררים, אשר קבלה באופן מלא את עמדתנו וקבע כי הלקוח איבד את כושר עבודתו לחלוטין וקבעה לו נכות בשיעור 100% דבר שזיכה את הלקוח בקצבה חודשית של אלפי שקלים.
עיצוב: Tink
2199