החלטה תקדימית בתביעה נגד קרן פנסיה

החלטה תקדימית בתביעה נגד קרן פנסיה

בעקבות הנזקים אשר נגרמו ללקוח שלנו בתאונת דרכים, נפגע כושר השכרותו באופן קשה. במועד התאונה, היה הלקוח חבר בקרן פנסיה "מבטחים". במסגרת חברות בקרן פנסיה, היה הלקוח זכאי לפנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה. הלקוח הגיש תביעה לקרן פנסיה ובשלב מסוים נקבעה ללקוח פנסיה בשיעור 50%. לימים, מצבו של הלקוח הורע והוגש ערעור על קביעת נכות ופנסיה של 50% בלבד. לאחר הגשת ערעור, לראשונה, הודיעה קרן פנסיה כי על הלקוח היה להשלים הפקדות לקרן פנסיה בעצמו בשיעור 50% הנותרים וזאת כדי לשמור על הזכויות מלאות ומאחר ולא עשה זאת הוא לא זכאי לפנסית נכות מלאה ובשל כך דחה הקרן את הערעור.

משרדנו הגיש ערעור על החלטה זו של קרן פנסיה "מבטחים" לבית הדין לעבודה בחיפה. לאחר שבית הדין קיבל את טענתנו כי לקרן פנסיה קיימת חובה להודיע ולהזהיר את חבר הקרן בדרך נאותה, כל אימת שזכויותיו בקרן עומדות או עלולות להיפגע, אפשרה הקרן פנסיה ללקוח שלנו להשיב את מלוא זכויותיו להיקף מלא.  

יש לציין כי בהתאם לתקנון הקרן, חבר אינו יכול רטרואקטיבית להשיב זכויות, אולם במקרה זה ללקוח שלנו, לאור עמדת בית הדין, הותר באופן תקדימי  להשיב רטרואקטיבית את זכויותיו.

עיצוב: Tink
2182