ביהמ"ש פטר לקוחה מהגשת חוו"ד רפואיות

ביהמ"ש פטר לקוחה מהגשת חוו"ד רפואיות

משרדנו מייצג את ר.ע. בחורה צעירה אשר נפגעה באופן קשה בתאונת עבודה ונגרמה לה פגיעה רב מערכתית. משרדנו הגיש תביעה לבית המשפט לקבלת פיצויים בגין הפגיעה אשר נגרמה לר.ע. בהתאם לחוק לכתב התביעה יש לצרף חוות דעת רפואיות להוכחת נכות רפואית שנגרמה בתאונה, כאשר יש צורך להגיש חוות דעת נפרדת לכל תחום ברפואה. בעניינה של ר.ע. מדובר היה בצורך להגיש 5 חוות דעת רפואיות נפרדות אשר עלותן הכוללת עומדת על עשרות אלפי שקלים. כמובן לר.ע. לא היה את הכסף הנדרש לממן את חוות הדעת ולכן משרדנו הגיש עבור ר.ע. בקשה לבית המשפט לקבל פטור מהגשת חוות דעת ובקשה למנות מומחים מטעם בית המשפט במימון של הנתבעים. נציין כי מדובר בבקשה חריגה אשר מתקבלת לעיתים רחוקות. במסגרת הבקשה הצלחנו להוכיח לבית המשפט כי לר.ע. נגרמה נכות משמעותית בתאונה, הצלחנו לשכנע את בית המשפט כי אין לר.ע. אמצעים לממן את חוות הדעת והצלחנו לשכנע את בית המשפט כי סיכוי התביעה טובים. לאחר שהצלחנו לשכנע את בית המשפט בשלושת הדברים הנ"ל, קיבל בית המשפט את הבקשה ופטר את ר.ע. מהצורך בהגשת חוות דעת, כאשר לאחר מכן מינה בית המשפט מומחים רפואיים מטעמו וקבע כי חברות הביטוח הנתבעות ישלמו את שכר מומחה. מדובר בהצלחה בה משרדנו הגיש ללקוחה תביעה וחסך לה כבר בשלב של הגשת התביעה עשרות אלפי שקלים.

עיצוב: Tink
2202