בית המשפט המחוזי הכפיל את הפיצוי

בית המשפט המחוזי הכפיל את הפיצוי

 

בית משפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית - משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 5847-02-11 וימר נ' המאגר חברה                                                            22 במרץ 2012

לפני כב' השופט יצחק ענבר, כב' השופטת יהודית שבח, כב' השופט שאול שוחט

המערער

אסף וימר

 

נגד

המשיבה  

המאגר הישראלי לביטוחי רכב

נוכחים:

ב"כ המערער - עו"ד חזי רובין

ב"כ המשיבה - עו"ד יעל טוויג

 

פסק דין

    

    המערער יליד 1977, נפצע בתאונת דרכים ביום 7/11/07 ונגרמו לו נזקי גוף. מומחה בתחום האורתופדיה קבע כי המערער סובל עקב התאונה מקרע במיניסקוס הפנימי ונכותו, בגין מצב שלאחר כריתה חלקית של מיניסקוס, היא בשיעור 10% לפי סעיף 42(2)(ז) לתקנות המל"ל. בית-משפט קמא קבע, כי לנוכח עבודתו הפיסית של המערער כמכונאי רכב, נכות זו היא במהותה תפקודית, על אף ששכרו של המערער עלה מאז התאונה, וזאת מן הטעם שהיא עלולה להשפיע על השתלבותו במסגרת תעסוקתית בעתיד. עם זאת, ראה בית-משפט קמא לפסוק בגין אובדן כושר השתכרות לעתיד סכום גלובאלי של 80,000 ש"ח בלבד. כמו כן, נפסק סך של 18,123 ש"ח בגין כאב וסבל, סך של 4,000 ש"ח בגין עזרת צד ג' וסך של 3,000 ש"ח בגין הוצאות רפואיות. בסך הכל נפבקו למערער 105,123 ש"ח, בצירוף הוצאות ושכ"ט עו"ד. המערער לא השלים עם פסק-הדין ומכאן הערעור.

    במהלך הדיון לפנינו צמצם בא-כוח המערער את הערעור לראש הנזק של הפסדי השתכרות לעתיד, ולכך בלבד.

    לאחר ששקלנו את טענותיהם של באי-כוח הצדדים, הגענו למסקנה כי דין הערעור להתקבל.

    נכון הדבר שמאז התאונה עלתה משכורתו של המערער באופן משמעותי, ובנסיבות אלו לא ראינו להתערב בהחלטתו של בית-משפט קמא להימנע מעריכת חישוב אקטוארי ולפסוק תחת זאת למערער סכום גלובאלי בדרך של אומדנא. יחד עם זאת, מקובלת עלינו טענתו של בא-כוח המערער, כי פיצוי בסך 80,000 ש"ח, המבטא פיצוי של כשליש מחישוב אקטוארי, אינו מבטא בצורה הולמת את מהותה של הנכות ואת השלכותיה האפשריות, וזאת נוכח העובדה שהמערער  עוסק בעבודה פיסית. בהקשר זה יש להביא בחשבון, לא רק את החשש שהנכות תפריע למערער להשתלב בעבודה עתידית, אלא גם את החשש שעם התקדמו של המערער במעלות הגיל, תפריע לו הנכות ביתר שאת ותגביל אותו גם בעיסוקו הנוכחי. נוכח מכלול הנתונים, יתווסף לפיצוי בראש נזק זה סך של 80,000 ש"ח נכון ליום פסק-דינה של הערכאה הראשונה, בצירוף שכ"ט עו"ד של 13% ומע"מ בגין ההתדיינות בבית-משפט קמא.

    כמו כן תשלם המשיבה למערער את הוצאות הערעור ושכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ש"ח.

    הפיקדון, על פירותיו, יוחזר למערער במצאות בא-כוחו.

 

ניתן היום, כ"ח באדר התשע"ב, 22/03/2012, במעמד הצדדים.

יצחק ענבר, שופט                            יהודית שבח, שופטת                            שאול שוחט, שופט

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

עיצוב: Tink
2172